Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

18 listopada 2006 r.

Temat:

Present Perfect vs. Past Simple


Pewnie nie raz denerwowałeś się i zastanawiałeś, po co jest tyle czasów w języku angielskim. W języku polskim są 3 czasy i wystarczy. Masz rację. No, ale skoro już te czasy są, Anglicy się nimi posługują, a na egzaminach trzeba je poprawnie stosować, to warto zaprzyjaźnić się z nimi. Dzisiejsze rozważania poświęcę czasowi Present Perfect, który chyba najczęściej sprawia kłopoty uczącym się. Nie masz przypadkiem problemów w dokonywaniu wyboru między tym czasem, a np. czasem Past Simple? Masz? To czytaj dalej, a problemy znikną.

Czas Present Perfect vs. Past Simple

Istnieją tylko dwa zastosowania czasu Present Perfect.

Zastosowanie 1:

Czynność (lub stan) rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej.

Zastosowanie 2:

Zdarzenie miało miejsce w przeszłości, ale jego skutki mają wpływ na teraźniejszość. Warunkiem jest, aby okres, w którym miało miejsce to zdarzenie, nie był zakończony.

Z powyższych reguł wynikają następujące praktyczne wskazówki używania tego czasu.

Jeśli czynność (lub stan) rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, jest często sygnalizowana w zdaniu słówkami for i since. Jeśli masz pewność, że czynność trwa właśnie do teraz i w zdaniu pojawia się słówko for (= przez jakiś okres czasu do teraz) lub since (= od jakiegoś momentu w przeszłości do teraz), użyj czasu Present Perfect.

Przykłady:

 • I have had this car for 10 years - Mam ten samochód 10 lat (przez okres dziesięciu lat do chwili obecnej).
 • She has lived in Poland since 2002 - Mieszka w Polsce od 2002 roku.

Uwaga:

 1. W zależności od użytego czasu, zdanie zmienia znaczenie. Porównaj:
  • He has served in the army for 4 years - służy w wojsku 4 lata (służy do chwili obecnej).
  • He served in the army for 4 years - służył w wojsku 4 lata (już nie służy).
 2. Czasu Present Perfect używamy w zdaniu głównym, tzn. przed since. Jeśli chcemy powiedzieć od jakiego innego wydarzenia w przeszłości trwa czynność, wówczas po since użyjemy czasu Past Simple.
  • He has lived in Warsaw since his mother died - Mieszka w Warszawie, od kiedy zmarła jego matka.
  • I have been very careful since I had this nasty accident - Jestem bardzo ostrożny od czasu, gdy miałem ten okropny wypadek.

W zdaniach, w których występuje Present Perfect, nie ma podanego czasu, w którym miało miejsce zdarzenie. Zatem zapamiętaj:

Jeśli jest określenie czasu, używasz np. czasu Past Simple, a nie Present Perfect.

Przykłady:

 • I have bought a good book - Kupiłem dobrą książkę. (Czas Present Perfect, bo nie jest podane, kiedy kupiłem tę książkę.)
 • I bought a good book yesterday - Kupiłem dobrą książkę wczoraj. (Czas Past Simple, bo w zdaniu podane jest określenie czasu - książkę kupiłem wczoraj.)

Uwaga:

Słowa i wyrażenia:

 • just (właśnie),
 • already (już),
 • yet (już; jeszcze),
 • lately (ostatnio, niedawno),
 • recently (ostatnio, niedawno),
 • before (wcześniej),
 • never (nigdy),
 • ever (kiedykolwiek),
 • at last (nareszcie, w końcu),
 • today (dzisiaj),
 • so far (jak dotąd, jak na razie),
 • up till now (do teraz, do tej pory),
 • up to the present (do chwili obecnej),
 • this week/month/year (w tym tygodniu/miesiącu/roku),
 • this morning/afternoon (tego ranka/popołudnia, pod warunkiem że ten ranek/popołudnie jeszcze się nie skończył, kiedy o nim mówimy)

nie są tutaj rozumiane jako określenia czasu i dlatego używamy czasu Present Perfect, gdy pojawiają się one w zdaniu, pod warunkiem oczywiście, że zdanie pasuje do któregoś z dwóch wymienionych zastosowań czasu Present Perfect.

Przykłady:

 • She has just gone out - Właśnie wyszła.
 • He has already visited this museum - On już zwiedził to muzeum.
 • Have you finished yet? - Czy już skończyłeś?
 • They haven't arrived yet - Jeszcze nie przybyli.
 • I've read a good book recently/lately - Ostatnio przeczytałem dobrą książkę.
 • I've seen it before - Widziałem to wcześniej.
 • I have never played bowling - Nigdy nie grałem w kręgle.
 • Have you ever been to the USA? - Czy byłeś kiedykolwiek w USA?
 • We have found her at last - W końcu ją znaleźliśmy.
 • Have you seen John today? - Widziałeś dziś Johna?
 • So far, I haven't heard from him - Jak dotąd nie miałem od niego żadnych wieści.
 • They have made no progress up till now - Nie uczynili żadnego postępu do tej pory.
 • Up to the present I have memorized 100 sentences - Do chwili obecnej nauczyłem się na pamięć 100 zdań.
 • We have done a lot of work this week - W tym tygodniu wykonaliśmy sporo pracy.
 • It's 9 a.m. I haven't had breakfast this morning - Jest 9 rano. Nie jadłem śniadania tego ranka. (Zwróć uwagę, że rano jeszcze się nie skończyło i dlatego został użyty czas Present Perfect.)
  Dla porównania: It's already 3 p.m. I didn't have breakfast this morning - Jest już 3 po południu. Nie jadłem śniadania dziś rano. (Rano się już skończyło, dlatego został użyty czas Past Simple.)

Użyj czasu Present Perfect jeśli mówisz, który raz miało miejsce jakieś zdarzenie lub ile razy się ono powtórzyło. Warunek: istnieje możliwość (chociaż teoretyczna), że zdarzenie może się powtórzyć ze względu na fakt, że okres, w którym miało ono miejsce, nie skończył się.

Przykłady:

 • This is the first time I have gone abroad - To jest pierwszy raz, gdy pojechałem za granicę.
 • I've seen this film three times - Widziałem ten film trzy razy.
 • We have been there many times - Byliśmy tam wiele razy.

Uwaga:

Porównaj zdania:

 • Harrison Ford has starred in many films - Harrison Ford zagrał w wielu filmach.
  Został tutaj użyty czas Present Perfect, ponieważ istnieje możliwość, że Harrison Ford wystąpi jeszcze w jakimś filmie.
 • Charlie Chaplin starred in many films - Charlie Chaplin zagrał w wielu filmach.
  Został tutaj użyty czas Past Simple, ponieważ Charlie Chaplin nie ma już możliwości zagrania w filmie. Dla niego okres (w tym przypadku życie) jest już zakończony.

Ze słówkami pytającymi when (kiedy) i what time (o której godzinie), jeśli pytania dotyczą przeszłości, oraz słówkiem last (po raz ostatni) zawsze używaj czasu Past Simple, a nie Present Perfect.

Przykłady:

 • When did you meet her? - Kiedy ją spotkałeś?
 • When was it? - Kiedy to było?
 • When did you last see him? - Kiedy po raz ostatni go widziałaś?
 • When I last talked to him, he seemed nervous. - Kiedy po raz ostatni z nim rozmawiałam, wydawał się zdenerwowany.
 • What time did he arrive? - O której godzinie przybył?
 • What time did the concert end? - O której godzinie skończył się koncert?

Jeśli wprowadzając nową informację, nie podajemy czasu, w którym miało miejsce zdarzenie, używamy czasu Present Perfect. W kolejnym zdaniu lub zdaniach, w których uszczegóławiamy tę informację, używamy czasu Past Simple.

Przykłady:

 • I've bought a computer. I paid $1000. - Kupiłem komputer. Zapłaciłem 1000 dolarów.
 • The Prime Minister has visited America. He talked to Bush for two hours. - Premier odwiedził Amerykę. Rozmawiał z Bushem przez dwie godziny.

To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia uda Ci się przyswoić powyższe informacje. Ćwiczenia do tego materiału pojawią się w następnym odcinku bloga. Do zobaczenia!

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik