Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Matura – Wypowiedź ustna – Zadanie 2 – Opis ilustracji

Część ustna matury na poziomie podstawowym obejmuje tzw. rozmowy sterowane oraz opis ilustracji. W tej sekcji przygotowaliśmy dla Was wykaz najważniejszego słownictwa, które można wykorzystać przy opisywaniu ilustracji, a także 10 przykładowych opisów. Przy opisywaniu ilustracji należy pamiętać, aby uwzględnić:

  • miejsce, które przedstawia zdjęcie,
  • osoby/przedmioty pokazane na zdjęciu,
  • czynności, które wykonują przedstawione osoby.

Ilustrację opisujemy przechodząc od ogółu do szczegółu lub od szczegółu do ogółu. Nie należy zapominać o wyrażeniu własnych uczuć/odczuć związanych z interpretacją zdjęcia.

Po opisaniu zdjęć egzaminator zadaje zdającemu 3 pytania, z których pierwsze odnosi się bezpośrednio do sytuacji na zdjęciu, drugie odnosi się do doświadczeń zdającego i związane jest z tematyką poruszoną na zdjęciu oraz trzecie, polegające na opisaniu przez zdającego (lub jego znajomego) doświadczenia z przeszłości związanego z tematyką zdjęcia.

Wyrażenia przydatne podczas opisywania zdjęć

the picture shows ...zdjęcie/obrazek/ilustracja pokazuje/przedstawia ...
the picture was taken in ...zdjęcie zostało zrobione w ...
the photo was taken at a partyzdjęcie zostało zrobione na przyjęciu
in my opinion the picture shows a scene from ...moim zdaniem to zdjęcie pokazuje scenę z ...
... is shown from a bird's eye view/from a distance... jest pokazany z lotu ptaka/z oddali
it's hard to say what exactly this picture presentstrudno powiedzieć, co dokładnie przedstawia to zdjęcie
in the picture I/you can see ...na zdjęciu widać ...
on the right-hand/left-hand side there is ...po prawej/lewej stronie jest/znajduje się ...
at the top/ in the upper partna górze
at the bottom/in the lower partna dole
in the top right-hand corner there is ...w prawym górnym rogu jest/znajduje się ...
in the bottom left-hand corner there are ...w lewym dolnym roku są/znajdują się ...
in the foregroundna pierwszym planie
in the backgroundw tle
in the middle/centre (of the photo)na środku (zdjęcia)
the second from the left/rightdrugi od lewej/prawej
next to it there is ...obok jest/znajduje się ...
it seems/appears to me that ...wydaje mi się, że ...
I suppose that ...przypuszczam, że ...
I think it must be ...sądzę, że musi to być ...
he seems to be ...wydaje się być ...; wydaje mi się, że on jest ...
they could be friendsbyć może są przyjaciółmi
it may/might be spring or autumnbyć może jest wiosna lub jesień
the building looks like a factorybudynek wygląda jak fabryka
it looks like she is searching for somethingwygląda jakby czegoś szukała
at the first glimpsena pierwszy rzut oka
the attention of the viewer is drawn to ...uwagę oglądającego przyciąga ...
the viewer has the impression that ...oglądający odnosi wrażenie, że ...
the picture makes the viewer feel ...zdjęcie sprawia, że osoba oglądająca czuje się ...

Po zapoznaniu się z wyrażeniami, klikając wybierz zdjęcie do opisu. Spróbuj najpierw sam je opisać, a dopiero potem przeczytaj nasz przykładowy opis. 10 ilustracji pozwoli Ci dobrze przećwiczyć ten rodzaj zadania mautralnego.


Wybierz zdjęcie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zdjęcia pochodzą z serwisu pics.tech4learning.com

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik