Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

18 lutego 2010 r.

Temat:

Past Perfect vs. Past Simple - krok dalej


W poprzednim odcinku poznaliśmy główną ideę czasu Past Perfect. Wiemy już, że jeśli chcemy użyć tego czasu, musimy mieć jakiś punkt odniesienia w przeszłości i dopiero wtedy używamy go do opisu sytuacji wcześniejszej. Niezmiernie rzadko się zdarza, aby pojedyncze zdanie było w czasie Past Perfect - wymagany jest na ogół szerszy kontekst, w którym istotną rolę odgrywa kolejność zdarzeń. Punktem odniesienia, o którym mowa, może być jakieś inne zdarzenie z przeszłości lub określony czas w przeszłości, przed którym coś się wydarzyło. Typowymi określeniami czasu są tutaj wyrażenia ze słowem by:

 • By the end of 2008 she had changed jobs four times.
  Do roku 2008 cztery razy zmieniała pracę.
 • By the time she got married, she had visited many parts of the world.
  Zanim wyszła za mąż, zwiedziła wiele zakątków świata.

Zwróć uwagę, że punktem odniesienia jest tutaj całe wyrażenie, a nie samo słowo by, i dlatego został użyty czas Past Simple w by the time she got married, ponieważ napierw zwiedziła świat (Past Perfect), a potem wyszła za mąż (Past Simple).

Gdy mamy do czynienia z opowiadaniem, zidentyfikowanie tego, co było wcześniej, a co później raczej nie sprawia większych problemów. Niepewność może natomiast pojawić się w przypadku zdań złożonych, w których dwie części zdania są wyrażone różnymi czasami. Taką sytuację mieliśmy w zdaniu z poprzedniego odcinka:

 • When Robert arrived, Joanna had left.

Jak wiemy, to zdanie informuje nas, że Joanna wyszła z domu, zanim przyszedł Robert, więc nie mogli się spotkać. Użycie czasu Past Simple zamiast Past Perfect spowodowałoby zmianę znaczenia - dowiedzielibyśmy się, że Joanna wyszła dopiero wtedy, kiedy przybył Robert, a zatem prawdopodobnie mogło dojść do ich spotkania.

Innymi spójnikami, które łączą zdanie nadrzędne i podrzędne, są after, before, until. W przeciwieństwie do zdań ze słowem when, wspomniane spójniki jasno pokazują kolejność wydarzeń w zdaniu i nie ma możliwości błędnej interpretacji. Z tego powodu nie ma potrzeby używania czasu Past Perfect, chyba że chcemy wyraźnie podkreślić chronologię i niezależność wydarzeń. Spójrzmy na przykłady.

Past Simple z Past Simple Past Simple z Past Perfect
We came back home after it got dark. We came back home after it had got dark.
She called her mum before she went out. She had called her mum before she went out.
We waited until they left. We waited until they had left.

Przyjrzyjmy się jeszcze zdaniom ze spójnikiem when, w których często dochodzi do pomyłek ze względu na fakt, że ten spójnik nie wskazuje kolejności zdarzeń. Zarówno po nim, jak i przed nim może być czynność wcześniejsza lub późniejsza i to naszym zadaniem jest odpowiedni dobór czasów. Omówimy teraz wszystkie warianty przykładowego zdania, aby pokazać różnice w znaczeniu.

 1. She had packed her suitcases when he returned home.

  Znaczenie: spakowała walizki, zanim on wrócił do domu.

Uwaga: Kolejność zdania nadrzędnego i podrzędnego nie wpływa na znaczenie i nie powoduje konieczności zmiany czasów:

She had packed her suitcases when he returned home = When he returned home, she had packed her suitcases.

Bez względu na kolejność części składowych zdania wiemy, co stało się wcześniej, a co później. Proszę nie mylić tego z sytuacją w opowiadaniu, gdzie zmiana kolejności (chronologii) prezentowania faktów pociąga za sobą odpowiednią zmianę czasów.

 1. She packed her suitcases when he had returned home.

  Znaczenie: spakowała walizki dopiero wtedy, gdy on wrócił do domu.

 2. She packed her suitcases when he returned home.

  Znaczenie: spakowała walizki dopiero wtedy, gdy on wrócił do domu.

Jak widać, zdania nr 2 i 3 mają to samo znaczenie. Jeśli dwie czynności odbyły się jedna po drugiej, możemy użyć czasu Past Simple do wyrażenia obu tych czynności. W tym przypadku również kolejność części składowych zdania nie ma znaczenia:

She packed her suitcases when he returned home = When he returned home, she packed her suitcases.

Skąd zatem mamy wiedzieć, czy użyć czasu Past Simple czy Past Perfect? Past Perfect zastosujemy wówczas, gdy będziemy chcieli oddzielić te dwie czynności, wskazując, że pomiędzy jedną a drugą upłynęło trochę więcej czasu lub że te dwie czynności nie były połączone ze sobą relacją przyczynowo-skutkową.

Porównajmy zdania:

 • When I opened the gate, the dog ran away.
  Kiedy otwarłem bramę, pies uciekł.

  W obu częściach zdania został użyty czas Past Simple, ponieważ opisane dwie czynności odbyły się w krótkim odstępie czasu i widać w nich wyraźny charakter przyczynowo-skutkowy - pies uciekł, bo otwarłem bramę.

 • When I had opened the gate, I began to whistle.
  Kiedy otwarłem bramę, zacząłem gwizdać.

  Po when został użyty czas Past Perfect, aby podkreślić niezależność czynności otwarcia bramy i gwizdania. Nie mogę powiedzieć, że przyczyną mojego gwizdania było otwarcie bramy.

Czasowi Past Perfect poświęcę jeszcze jeden odcinek, w którym podam dodatkowe informacje oraz dokonam szczegółowej analizy (zdanie po zdaniu) ćwiczenia, które jeden z użytkowników naszego serwisu wpisał do komentarza w poprzednim odcinku bloga.

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2023 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik