Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

9 marca 2007 r.

Temat:

Zastosowanie strony biernej


W języku angielskim stronę bierną stosuje się o wiele częściej niż w języku polskim.

Wykorzystuje się ją przede wszystkim w wypowiedziach, w których chcemy podkreślić samą czynność, której wykonawca jest nieznany lub informacja o nim jest mniej ważna.

Wypowiadając zdanie "Samochód został umyty (The car has been washed)" chcemy wyrazić sam fakt umycia samochodu, nie wspominając o tym, kto ten samochód umył. Oczywiście można dodać, kto to zrobił: "Samochód został umyty przez Marka (The car has been washed by Mark)". W tym przypadku jednak główny nacisk został położony na umycie samochodu, a wykonawca stanowi tylko informację uzupełniającą.

Strony biernej w języku angielskim używa się również podczas tłumaczenia polskich konstrukcji imiesłowowych.

Przykłady:

 • Umyto samochód.
 • Wczoraj kupiono komputery.
 • Skradziono dużo pieniędzy.
 • W zeszłym roku wybudowano kilka supermarketów.

Powyższe zdania zostaną przetłumaczone na język angielski za pomocą strony biernej:

 • The car has been washed.
 • The computers were bought yesterday.
 • A lot of money has been stolen.
 • A few supermarkets were built last year.

Strona bierna znajduje także zastosowanie w konstrukcjach bezosobowych typu używa się, sprawdza się, drukuje się, etc.

 • Do malowania budynków używa się specjalnej farby.
  A special paint is used for painting buildings.
 • Na lotnisku sprawdza się bagaże.
  Luggage is checked at the airport.
 • W naszym biurze drukuje się dużo dokumentów.
  A lot of documents are printed in our office.

Jak tworzy się stronę bierną?

W zdaniu ze stroną bierną pojawia się konstrukcja:

odmieniony czasownik "być" + III forma czasownika

Zobaczmy, jak wygląda to w różnych czasach:

Czas"być"III formaPrzykład zdania
Present Continuousam/is/are beingwashedThe car is being washed (by John).
Present Simpleam/is/arewashedThe car is washed (by John).
Present Perfecthas/have beenwashedThe car has been washed (by John).
Past Simplewas/werewashedThe car was washed (by John).
Past Continuouswas/were beingwashedThe car was being washed (by John).
Past Perfecthad beenwashedThe car had been washed (by John).
Futurewill bewashedThe car will be washed (by John).
Future Perfectwill have beenwashedThe car will have been washed (by John).
Czasowniki modalnecan/may/could/might bewashedThe car may be washed (by John).

Uwaga: Na ogół nie używa się strony biernej w czasie Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous oraz Future Continuous.

Co wybrać: stronę czynną czy stronę bierną?

W języku angielskim przyjęło się, że zdanie rozpoczyna się od rzeczy, którą znamy lub o której już mówimy, a nowości umieszcza się na końcu. Od tego właśnie będzie zależało, czy zastosujemy stronę czynną czy bierną. Spójrz na przykłady:

 1. This is a very expensive car. It was bought by the richest man in our town - To jest bardzo drogi samochód. Został kupiony przez najbogatszego człowieka w naszym mieście.

  W drugim zdaniu została użyta strona bierna, ponieważ chcieliśmy wprowadzić nową informację na temat tego, kto kupił samochód. Ponieważ o samochodzie wspomnieliśmy w pierwszym zdaniu, więc pisząc zdanie drugie była to już znana rzecz, a rzeczą nową była informacja o tym, kto kupił ten samochód. Zatem zgodnie z zasadą rozpoczęliśmy zdanie o znanej rzeczy (it - które zastąpiło samochód), a nową informację o osobie, która kupiła ten samochód umieściliśmy na końcu zdania, co spowodowało użycie strony biernej.

 2. I know the richest man in our town. He bought a very expensive car a week ago - Znam najbogatszego człowieka w naszym mieście. W zeszłym tygodniu kupił bardzo drogi samochód.

  W drugim zdaniu została użyta strona czynna, ponieważ tutaj znaną rzeczą był ten najbogatszy człowiek z pierwszego zdania, a nową informacją był zakup drogiego samochodu. Umieszczenie nowej informacji na końcu zdania wymusiło w tym zdaniu użycie strony czynnej.

Strona bierna to całkiem spory kawałek gramatyki :) Dzisiaj omówiłem tylko najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem. Gdy opanujecie ten materiał i będziecie mieli ochotę na więcej, to oczywiście podam kolejne, bardziej szczegółowe informacje związane z tym pojęciem.

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik