Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Słowniki ISEL – Alfabet fonetyczny

Ucząc się angielskiego z pewnością nie zawsze będziesz miał ten komfort, aby usłyszeć wymowę słowa, które spotkałeś w tekście lub które odszukałeś w słowniku w celu wykorzystania go do przygotowywanej wypowiedzi. Nawet podręczniki czy samouczki nie mają nagrań do wszystkich słów, które pojawiają się w ich tekstach i ćwiczeniach. Bez poprawnej wymowy nie będziemy w stanie porozumieć się po angielsku, dlatego warto dołożyć starań, aby poprawić tę umiejętność.

Pierwszym krokiem jest opanowanie International Phonetic Alphabet (IPA) – międzynarodowego alfabetu fonetycznego. Jest to zbiór symboli, który służy do przedstawiania głosek w różnych językach, w tym oczywiście języka angielskiego. Dzięki alfabetowi fonetycznemu możesz nauczyć się poprawnie wymawiać słowo nawet wtedy, gdy nie masz możliwości posłuchania jego wymowy. Nierzadko zdarza się również tak, że nawet słysząc wymowę, nie jesteś w stanie jej powtórzyć, gdyż Twoje ucho dokładnie nie rozróżnia wszystkich głosek tworzących słowo. W takiej sytuacji poprawna interpretacja zapisu fonetycznego tego słowa jest jedynym sposobem, aby nauczyć się jego wymowy. Zapis fonetyczny wyrazów znajdziesz niemal w każdym słowniku angielsko-polskim lub angielsko-angielskim.

Aby pomóc Wam w nauczeniu się alfabetu fonetycznego, przygotowaliśmy tabelę, w której prezentujemy poszczególne symbole wraz z krótkimi opisami brzmienia dźwięków i przykładami słów, w których te dźwięki występują. Należy pamiętać, że niemal każdy dźwięk angielski różni się od odpowiadającego mu dźwięku polskiego i dlatego nasze opisy przedstawiają tylko uproszczoną wymowę. Gdy np. piszemy, że dźwięk angielski „ʊ” jest podobny do „u”, wcale nie znaczy to, że jest on identyczny z polskim „u”. Jeśli podajemy jako opis dźwięku tylko pojedynczą literę, oznacza to, że dźwięk angielski jest bardzo podobny do polskiego odpowiednika reprezentowanego przez tę literę. Zalecamy wielokrotne odsłuchiwanie nagrań, co pomoże w wychwyceniu różnic między głoskami – słowne wyjaśnienie tych różnic bywa trudne i nie zawsze wystarcza do ich zrozumienia.


Samogłoski  (vowels)

Symbol

Polski odpowiednik

Przykładowe słowa

podobny do „a” , ale znacznie dłuższy

car, far, March

dźwięk pośredni między „a” a „e”, nieco bardziej jednak podobny do „a” niż do „e”

apple, back, cat

bardzo podobny do „e”

bed, every, send

dźwięk pośredni między „i” a „y”, bardziej jednak podobny do „y” niż do „i”

English, it, live

podobny do „i”, ale znacznie dłuższy

we, tree, sea

podobny do „o”, wydobywany z tylnej części jamy ustnej

dog, body, rock

podobny do „o”, ale znacznie dłuższy, wydobywany z tylnej części jamy ustnej

awful, ball, floor

podobny do „u”

book, could, put

podobny do „u”, ale znacznie dłuższy

fool, move, true

podobny do „e”, ale znacznie dłuższy

bird, hair, learn

podobny do krótko wymawianego „a”

blood, love, mother

podobny do „e”, ale znacznie krótszy

about, given, support

Dwugłoski  (diphthongs)

Symbol

Polski odpowiednik

Przykładowe słowa

podobny do „aj”

bye, light, my

podobny do „au”

brown, cow, now

podobny do „ej”

eight, make, say

połączenie „e”, które jest jednak bardziej otwarte niż polskie, z bardzo krótkim „e”

hair, fair, there

podobny do „eu”

go, no, phone

podobny do „ie”

beer, ear, near

podobny do „oj”

boy, coin, point

podobny do „ue”

fewer, newer, sewer

Spółgłoski  (consonants)

Symbol

Polski odpowiednik

Przykładowe słowa

b

bank, object, snob

d

daddy, mend, shadow

f

flower, loaf, offer

g

agree, garden, flag

h

behind, humor, head

j

canyon, yesterday, you

k

come, keep, school

l

full, glue, lion

m

dream, lamp, match

n

brain, news, nose

p

pass, pepper, open

r

memory, room, very

s

house, nice, son

t

table, lot, receipt

w

give, move, van

ł

between, want, what

z

design, zero, zoo

dźwięk pośredni między „sz” a „ś”

fashion, shut, sure

dźwięk pośredni między „ż” a „ź”

division, usually, visual

podobny do „n”, ale bardziej nosowy

king, long, sing

dźwięk pośredni między „cz” a „ć”

catch, chocolate, teacher

wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami

mouth, thanks, three

wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami

father, other, together

dźwięk pośredni między „dż” a „dź”

joke, gentle, page

Sprawdź swoją wymowę

© 2004-2019 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik