Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Słowniki ISEL – Czasowniki nieregularne

Prezentujemy zbiór ponad 300 angielskich czasowników odmieniających się nieregularnie. Polecamy też ćwiczenie, dzięki któremu można sprawdzić swoją znajomość tych czasowników oraz fiszki do ich nauki i powtarzania.

Poniższa tabela zawiera odpowiednie formy czasowników oraz ich polskie tłumaczenia. Niektóre czasowniki posiadają kilka wersji dla danej formy, czasem są one charakterystyczne dla brytyjskiej lub amerykańskiej odmiany angielskiego - wówczas zostały poprzedzone skrótem UK lub US. Czasowniki cost, hang, lie i wind występują w tabeli podwójnie, ponieważ w zależności od znaczenia, w jakim się pojawiają, mogą się odmieniać regularnie lub nieregularnie (przedstawiamy obie opcje).

Jeśli chcesz usłyszeć wymowę czasownika lub dowiedzieć się więcej na jego temat, kliknij jego formę podstawową. W nowym oknie zostanie otwarty słownik Merriam-Webster z odpowiednim hasłem.

Wybierz literę:  A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U W


A

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

arise

arose

arisen

powstawać; wstawać

awake

awoke, awaked

awoken

budzić (się)

B

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

backslide

backslid

backslid

wrócić na złą drogę, powrócić do nałogu

be

was/were

been

być

bear

bore

borne, born

nosić; rodzić

beat

beat

beaten

bić, uderzać

become

became

become

stać się

befall

befell

befallen

przydarzać się

beget

begot

begotten

spłodzić; zrodzić

begin

began

begun

zaczynać

behold

beheld

beheld

oglądać, ujrzeć

belie

belied

belied

przeczyć; ukrywać

bend

bent

bent

zginać

beseech

beseeched, besought

beseeched, besought

błagać

bestrew

bestrewed

bestrewed, bestrewn

zasypać; rozsypać

bestride

bestrode

bestridden

siadać/stawać okrakiem

bet

bet, betted

bet, betted

zakładać się

bid

bid, bade

bid, bidden

rozkazać; oferować, licytować

bind

bound

bound

wiązać

bite

bit

bitten

gryźć

bleed

bled

bled

krwawić

bless

blessed, blest

blessed, blest

błogosławić

blow

blew

blown

dmuchać; wiać

break

broke

broken

łamać; psuć

breed

bred

bred

hodować; płodzić, rodzić

bring

brought

brought

przynosić

broadcast

broadcast, US broadcasted

broadcast, US broadcasted

nadawać, transmitować

browbeat

browbeat

browbeaten

zastraszać

build

built

built

budować

burn

burnt, burned

burnt, burned

palić

burst

burst

burst

pękać, wybuchać

bust

UK bust, US busted

UK bust, US busted

zniszczyć, zepsuć

buy

bought

bought

kupować

C

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

cast

cast

cast

rzucać

catch

caught

caught

łapać

choose

chose

chosen

wybierać

cleave

clove, cleft, cleaved

cloven, cleft, cleaved

rozłupać

cling

clung

clung

trzymać się (kogoś/czegoś)

clothe

clothed, clad

clothed, clad

ubierać

come

came

come

przychodzić

cost

cost

cost

kosztować

cost

costed

costed

skalkulować koszt

creep

crept

crept

pełzać, czołgać się; raczkować

crossbreed

crossbred

crossbred

krzyżować

cut

cut

cut

ciąć

D

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

daydream

daydreamt, daydreamed

daydreamt, daydreamed

marzyć, fantazjować

deal

dealt

dealt

zajmować się; handlować; rozdawać

dig

dug

dug

kopać

disprove

disproved

disproved, disproven

obalić (teorię)

dive

dived, US dove

dived

nurkować

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować; ciągnąć

dream

dreamt, dreamed

dreamt, dreamed

śnić; marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

jechać

dwell

dwelt, dwelled

dwelt, dwelled

zamieszkiwać

E

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

eat

ate

eaten

jeść

F

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

fall

fell

fallen

spadać, upadać

feed

fed

fed

karmić, żywić

feel

felt

felt

czuć (się)

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znaleźć

fit

fitted, US fit

fitted, US fit

pasować; odpowiadać, nadawać się; dopasowywać

flee

fled

fled

uciekać

fling

flung

flung

rzucać

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade, forbad

forbidden

zabraniać, zakazywać

forecast

forecast, forecasted

forecast, forecasted

przepowiadać, prognozować

foresee

foresaw

foreseen

przewidywać

foretell

foretold

foretold

przepowiadać

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

przebaczać

forgo

forwent

forgone

rezygnować, zrzekać się

forsake

forsook

forsaken

porzucać, opuszczać

forswear

forswore

forsworn

wyrzekać się, wypierać się

freeze

froze

frozen

zamarzać; mrozić

frostbite

frostbit

frostbitten

odmrozić (palce, nos)

G

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

gainsay

gainsaid

gainsaid

kwestionować

get

got

got, US gotten

otrzymywać

gird

girded, girt

girded, girt

przepasać; otoczyć

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść; jechać

grind

ground

ground

mleć

grow

grew

grown

rosnąć

H

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

hang

hung

hung

wisieć

hang

hanged

hanged

wieszać

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

heave

heaved, hove

heaved, hove

podnieść; pociągnąć

hew

hewed

hewed, hewn

rąbać

hide

hid

hidden

ukrywać

hit

hit

hit

uderzyć; trafić

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić

I

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

inlay

inlaid

inlaid

ozdabiać; osadzać

input

inputted, input

inputted, input

wprowadzać (dane)

interbreed

interbred

interbred

krzyżować

interweave

interwove

interwoven

splatać

J

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

jerry-build

jerry-built

jerry-built

tandetnie budować

K

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

keep

kept

kept

trzymać

kneel

knelt, kneeled

knelt, kneeled

klękać

knit

knitted, knit

knitted, knit

robić na drutach

know

knew

known

wiedzieć; znać

L

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

lay

laid

laid

kłaść

lead

led

led

prowadzić

lean

UK leant, leaned

UK leant, leaned

pochylać (się), przechylać (się)

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

skakać

learn

UK learnt, learned

UK learnt, learned

uczyć się; dowiedzieć się

leave

left

left

opuszczać; zostawiać

lend

lent

lent

pożyczać (komuś)

let

let

let

pozwalać

lie

lay

lain

leżeć

lie

lied

lied

kłamać

light

lit, lighted

lit, lighted

zapalać, świecić

lip-read

lip-read

lip-read

czytać z ruchu warg

lose

lost

lost

zgubić

M

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

make

made

made

zrobić

mean

meant

meant

znaczyć

meet

met

met

spotykać (się)

mimic

mimicked

mimicked

naśladować; przedrzeźniać

miscast

miscast

miscast

niewłaściwie obsadzać (rolę, aktora)

misdeal

misdealt

misdealt

źle rozdać (karty)

mishear

misheard

misheard

źle usłyszeć, przesłyszeć się

mislay

mislaid

mislaid

zapodziać, zawieruszyć

mislead

misled

misled

wprowadzić w błąd

misread

misread [wym.: misred]

misread [wym.: misred]

błędnie odczytać/zinterpretować

misspell

UK misspelt, misspelled

UK misspelt, misspelled

błędnie napisać, zrobić błąd ortograficzny

misspend

misspent

misspent

trwonić, marnować

mistake

mistook

mistaken

pomylić

misunderstand

misunderstood

misunderstood

źle zrozumieć

mow

mowed

mown, mowed

kosić

O

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

offset

offset

offset

równoważyć

outbid

outbid

outbid, outbidden

przelicytować

outdo

outdid

outdone

prześcignąć, przewyższyć

outdraw

outdrew

outdrawn

przyciągnąć więcej widzów

outfight

outfought

outfought

zwyciężyć, pokonać

outfly

outflew

outflewn

prześcignąć w locie

outgrow

outgrew

outgrown

wyrosnąć; przerosnąć

outleap

outleapt, outleaped

outleapt, outleaped

przeskoczyć, skoczyć dalej (od kogoś)

outride

outrode

outridden

wyprzedzić, pozostawić z tyłu

outrun

outran

outrun

prześcignąć

outsell

outsold

outsold

sprzedać więcej (niż konkurencja)

outshine

outshone

outshone

przyćmić, zaćmić

outshoot

outshot

outshot

wystrzelić; być lepszym w strzelaniu (od kogoś)

outspend

outspent

outspent

przekroczyć (budżet); wydać więcej (od kogoś)

overbid

overbid

overbid

przelicytować

overbuild

overbuilt

overbuilt

nadbudować; wybudować za dużo

overcome

overcame

overcome

pokonać, przezwyciężyć

overdo

overdid

overdone

przesadzać; rozgotować

overdraw

overdrew

overdrawn

przekraczać stan konta; przesadzać

overdrink

overdrank

overdrunk

wypić za dużo

overeat

overate

overeaten

przejadać się

overfeed

overfed

overfed

przekarmić

overhang

overhung

overhung

zwisać, wisieć

overhear

overheard

overheard

podsłuchać (przypadkiem)

overlay

overlaid

overlaid

pokrywać

overlie

overlay

overlain

przykryć

overpay

overpaid

overpaid

płacić zbyt wysokie wynagrodzenie; przepłacić

override

overrode

overridden

uchylić, unieważnić

overrun

overran

overrun

dokonać najazdu; przekraczać

oversee

oversaw

overseen

nadzorować

oversell

oversold

oversold

sprzedać więcej towaru niż się miało na stanie; zachwalać ponad miarę

overshoot

overshot

overshot

przestrzelić, chybić; minąć, przejechać

oversleep

overslept

overslept

zaspać

overspend

overspent

overspent

przekroczyć (budżet), wydać za dużo

overspill

UK overspilt, overspilled

UK overspilt, overspilled

przelewać się

overtake

overtook

overtaken

wyprzedzać

overthrow

overthrew

overthrown

obalić (rząd); przewrócić

overwrite

overwrote

overwritten

nadpisać

P

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

partake

partook

partaken

uczestniczyć

pay

paid

paid

płacić

plead

pleaded, US pled

pleaded, US pled

błagać

prepay

prepaid

prepaid

płacić z góry, dokonać przedpłaty

preset

preset

preset

nastawić, zaprogramować

proofread

proofread [wym.: pru:fred]

proofread [wym.: pru:fred]

robić korektę

prove

proved

proved, proven

udowodnić

put

put

put

kłaść

Q

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

quit

quit, quitted

quit, quitted

wychodzić; porzucić

R

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

read

read [wym.: red]

read [wym.: red]

czytać

rebuild

rebuilt

rebuilt

przebudować; odbudować

recast

recast

recast

przerabiać; przetapiać

redo

redid

redone

przerabiać

refit

refit, refitted

refit, refitted

remontować

remake

remade

remade

przerabiać

rend

rent, US rended

rent, US rended

rozdzierać

repay

repaid

repaid

spłacać, zwracać; odpłacić się

rerun

reran

rerun

powtarzać (np. wyścig)

resell

resold

resold

odsprzedać

resend

resent

resent

ponownie wysłać

reset

reset

reset

uruchamiać ponownie, restartować

resit

resat

resat

powtrzać, ponownie przystąpić (do egzaminu)

retake

retook

retaken

powtrzać, ponownie przystąpić (do egzaminu)

rethink

rethought

rethought

przemyśleć, zastanowić się

retrofit

retrofitted, US retrofit

retrofitted, US retrofit

modernizować

rewind

rewound

rewound

przewijać (do tyłu)

rewrite

rewrote

rewritten

przepisać

rid

rid

rid

pozbywać się

ride

rode

ridden

jechać

ring

rang

rung

dzwonić

rise

rose

risen

rosnąć; wznosić się

roughcast

roughcast

roughcast

wstępnie opracować

run

ran

run

biegać

S

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

saw

sawed

sawn, US sawed

ciąć (piłą)

say

said

said

powiedzieć, mówić

see

saw

seen

widzieć

seek

sought

sought

szukać

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

set

set

set

umieszczać

sew

sewed

sewn, sewed

szyć

shake

shook

shaken

trząść (się)

shear

sheared

sheared, shorn

strzyć

shed

shed

shed

zrzucać

shine

shone

shone

świecić

shit

shit, shat, shitted

shit, shat, shitted

wulg. zesrać się

shoe

shod, US shoed

shod, US shoed

obuwać; podkuwać

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać

shrink

shrank

shrunk

kurczyć się

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank, US sunk

sunk, US sunken

tonąć

sit

sat

sat

siedzieć, siadać

slay

slew, slayed

slain

zgładzić

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

przesuwać (się); poślizgnąć się, ślizgać się

sling

slung

slung

rzucać

slink

slunk

slunk

przemykać, skradać się

slit

slit

slit

przeciąć

smell

UK smelt, smelled

UK smelt, smelled

wąchać; pachnieć, śmierdzieć

smite

smote

smitten

walnąć, uderzyć

sneak

sneaked, US snuck

sneaked, US snuck

skradać się

sow

sowed

sown, sowed

siać

speak

spoke

spoken

mówić

speed

sped, speeded

sped, speeded

gnać, pędzić; przekraczać dozwoloną prędkość

spell

UK spelt, spelled

UK spelt, spelled

literować

spend

spent

spent

spędzać; wydwawać

spill

UK spilt, spilled

UK spilt, spilled

rozlewać (się)

spin

spun

spun

wirować

spit

spat, US spit

spat, US spit

pluć

split

split

split

dzielić; rozłupać

spoil

spoiled, spoilt

spoiled, spoilt

psuć

spoon-feed

spoon-fed

spoon-fed

karmić łyżeczką/łyżką

spotlight

spotlighted, spotlit

spoltlighted, spotlit

oświetlać; kierować uwagę

spread

spread

spread

rozkładać; rozprzestrzeniać (się); smarować (np. chleb)

spring

sprang

sprung

skakać

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

stick

stuck

stuck

kleić; wkładać

sting

stung

stung

żądlić

stink

stank, stunk

stunk

śmierdzieć

strew

strewed

strewn, strewed

posypywać; rozrzucać

stride

strode

strode

kroczyć

strike

struck

struck, US stricken

uderzać; strajkować

string

strung

strung

wiązać; rozwieszać

strive

strove, strived

striven, strived

usiłować; zmagać się, walczyć

sublet

sublet

sublet

podnajmować (mieszkanie)

sunburn

sunburnt, sunburned

sunburnt, sunburned

doznać oparzenia słonecznego

swear

swore

sworn

przysięgać; przeklinać

sweep

swept

swept

zamiatać

swell

swelled

swollen, swelled

puchnąć

swim

swam

swum

pływać

swing

swung

swung

hustać się; machać

T

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

take

took

taken

zabrać

teach

taught

taught

uczyć

tear

tore

torn

rozdzierać

tell

told

told

powiedzieć

think

thought

thought

myśleć

thrive

thrived, US throve

thrived, US thriven

prosperować; dobrze się rozwijać

throw

threw

thrown

rzucać

thrust

thrust

thrust

wpychać

tread

trod, US treaded

trodden, US trod

deptać; kroczyć

typecast

typecast

typecast

obsadzać (w typowej roli); zaszufladkować

typeset

typeset

typeset

składać (tekst do druku)

typewrite

typewrote

typewritten

pisać na maszynie; pisać na klawiaturze

U

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

unbend

unbent

unbent

prostować; rozluźniać

unbind

unbound

unbound

rozwiązywać (węzeł)

underbid

underbid

underbid

złożyć korzystniejszą ofertę

undercut

undercut

undercut

podcinać; sprzedawać po niższej cenie

underfeed

underfed

underfed

niedostatecznie odżywiać

undergo

underwent

undergone

przechodzić (operację, test)

underlie

underlay

underlain

leżeć u podstaw; leżeć pod (czymś)

underpay

underpaid

underpaid

płacić za mało

undersell

undersold

undersold

sprzedać taniej, zaniżyć cenę

understand

understood

understood

rozumieć

undertake

undertook

undertaken

podjąć

underwrite

underwrote

underwritten

poręczać; popierać

undo

undid

undone

rozpinać; odwołać, unieważnić

unfreeze

unfroze

unfrozen

rozmrażać, odmrażać; odblokować

unstick

unstuck

unstuck

odklejać

unwind

unwound

unwound

odprężać się, relaksować; odwijać (się)

uphold

upheld

upheld

przestrzegać; podtrzymywać

upset

upset

upset

denerwować; przewracać; zakłócać

W

Do góry

1. Infinitve

2. Simple Past

3. Past Participle

Tłumaczenie

wake

woke, US waked

waken, US waked, woke

budzić (się)

waylay

waylaid

waylaid

zatrzymać, zastąpić drogę; napaść

wear

wore

worn

nosić (ubranie)

weave

wove, weaved

woven, weaved

tkać

wed

wedded, wed

wedded, wed

poślubić

weep

wept

wept

płakać

wet

wet, wetted

wet, wetted

moczyć

win

won

won

wygrać

wind

wound

wound

nawijać; owijać; wić się

wind

winded

winded

pozbawić tchu, zaprzeć dech w piersi

withdraw

withdrew

withdrawn

wycofać, odwołać; wypłacać (pieniądze z konta)

withhold

withheld

withheld

wstrzymać; ukrywać, zajać

withstand

withstood

withstood

wytrzymywać; stawiać opór

wreak

wreaked, wrought

wreaked, wrought

wywrzeć; wyładować

wring

wrung

wrung

wykręcać, wyżymać; wyciskać

write

wrote

written

pisać

© 2004-2019 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik