Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Matura – Matura podstawowa

WSTĘP

Egzamin maturalny w części obowiązkowej, oprócz języka polskiego i matematyki, obejmuje również egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Podczas 120 minut egzaminu sprawdzane są: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność tworzenia tekstów. Do uzyskania jest 60 punktów. Po zdobyciu 30% (18 punktów), egzamin uznaje się za zdany. Nowością od roku 2023 są zadania otwarte, np.: zdania/tekst z lukami w części rozumienie tekstów pisanych.

CZĘŚCI EGZAMINU – POZIOM PODSTAWOWY

Rozumienie ze słuchu

Sprawdzanie rozumienia ze słuchu odbywa się na podstawie tekstów autentycznych lub zaadaptowanych z oryginalnych. Teksty te są czytane przez osoby, dla których język angielski jest językiem natywnym. Słuchanie trwa około 20 minut. W tej części egzaminu pojawiają się zazwyczaj 3 zadania typu prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór. Za tę część egzaminu można otrzymać 15 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Rozumienie tekstów pisanych

Testowanie rozumienia tekstów pisanych (autentycznych lub zaadaptowanych z oryginalnych) odbywa się na podstawie 4 zadań typu dobieranie, prawda/fałsz, wielokrotny wybór lub zdania/tekst z lukami. Ta część egzaminu stanowi 20 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Znajomość środków językowych

W tej części egzaminu sprawdzana jest znajomość gramatyki oraz struktur leksykalnych na podstawie tekstów oryginalnych lub zaadaptowanych. Są one przedstawione w ćwiczeniach na dobieranie, wielokrotny wybór, tłumaczenie fragmentów zdania lub tekst z lukami. Za tę część egzaminu można otrzymać 13 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Wypowiedź pisemna

Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej polega na napisaniu wiadomości elektronicznej (e-mail), listu w formie tradycyjnej, wiadomości na blogu lub forum internetowym. Teksty takie mogą zawierać elementy opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawianie wad i zalet różnych rozwiązań. Zdający realizuje zadanie odnosząc się i rozwijając 4 elementy zawarte w poleceniu. Tekst powinien mieć długość od 80 do 130 słów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Ocena pracy pisemnej

Oceniając wypowiedzi na poziomie podstawowym pod uwagę bierze się:

 1. Treść – czy zdający odniósł się poprawnie i w pełni do wszystkich elementów polecenia i rozwinął go odpowiednio. Np.:

  Opisz przygotowania do udziału w przedstawieniu.

  • “I often take part in shows.” – uczeń nie odniósł się do elementu
  • “I had to practice every day.” – uczeń odniósł się do elementu
  • “I had to practice every day with my friends. We had rehearsals in our school gym.” – uczeń odniósł się i rozwinął wymagany element

  W trzecim przypadku uczeń spełnia wymagania postawione przed nim w tym elemencie wypowiedzi.

 2. Spójność i logika

  Ocenia się czy tekst jest logiczny i spójny na poziomie zdań, akapitów i całego tekstu. Jeśli tekst jest zbiorem przypadkowych zdań, to jego nielogiczne fragmenty są oznaczane i wpływają na ocenę.

 3. Zakres środków językowych

  W tym kryterium oceny punktuje się różnorodność zastosowanych konstrukcji gramatycznych i struktur leksykalnych. Jeśli zdający używa prostych słów o tzw. „wysokim stopniu pospolitości”, jak np.: great, nice, interesting, funny itp., otrzymuje mniejszą liczbę punktów.

 4. Poprawność środków językowych

  Określa się tu liczbę błędów gramatycznych, leksykalnych (zastosowane słownictwo) oraz ortograficznych. Ocenia się również wpływ błędów na komunikatywność wypowiedzi pisemnej. W przypadku osób ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

  Tabela oceny pracy pisemnej – matura podstawowa:

  Treść Spójność i logika Zakres środków językowych Poprawność środków językowych RAZEM
  0-1-2-3-4-5 0-1-2 0-1-2-3 0-1-2  

  Za pracę pisemną można otrzymać 10 punktów, co stanowi 20% całości egzaminu.

Podsumowując, rozkład punktowy poszczególnych składowych egzaminu na poziomie podstawowym wygląda następująco:

 • Słuchanie: 15 punktów
 • Czytanie: 20 punktów
 • Gramatyka i leksyka: 13 punktów
 • Pisanie: 12 punktów

Informacje zostały przygotowane w oparciu o Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego oraz Aneks do Informatora, dostępne na stronie www.cke.gov.pl.

Spis treściNastępny rozdział

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik