Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

25 listopada 2011 r.

Temat:

Past Continuous (Past Progressive)


To już ostatni czas, który został nam do omówienia. Czas Past Continuous/Progressive, mimo że nie jest trudny w zastosowaniu jak np. Present Perfect, niestety również sprawia niemało problemów, których wielu uczących się nawet nie jest świadoma.

Myślę, że aby dobrze zrozumieć ten czas, warto wykorzystać dwa pojęcia: "punkt w przeszłości" oraz "tło".

Punkt w przeszłości to moment w przeszłości określony za pomocą np. dnia i godziny, zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości, lub nieprecyzyjnych określeń typu at the/that time (wówczas, w tamtym czasie) czy last night, yesterday evening (wczoraj wieczorem).

Tło będzie tutaj rozumiane jako czynność lub dynamiczna sytuacja, która trwała przez jakiś czas w przeszłości. Tło będzie służyć nam do pokazywania tego, co wydarzyło się lub równolegle działo się w czasie lub okolicznościach opisywanych przez to tło.

Mamy już omówiony tzw. aparat pojęciowy :), więc możemy przystąpić do podania zastosowań czasu Past Continuous.

 1. Opis czynności, która była w trakcie wykonywania w pewnym punkcie w przeszłości.

  1. This time yesterday I was flying to Brazil.
   Wczoraj o tej porze leciałem do Brazylii.

  2. At noon we were still climbing up the mountain.
   W południe wciąż wspinaliśmy się na szczyt góry.

  3. She was living in a dormitory at the time.
   Mieszkała wówczas w akademiku.

  4. Last night at 7 p.m. we were having dinner.
   Wczoraj o siódmej wieczorem jedliśmy kolację.

   Porównaj:

   • Last night at 7 p.m. we were having dinner. Wczoraj o siódmej wieczorem jedliśmy kolację, czyli byliśmy w trakcie jedzenia kolacji. Oznacza to, że kolacja zaczęła się przed godz. 7 i trwała jeszcze po godz. 7.
   • Last night at 7 p.m. we had dinner. Wczoraj o siódmej wieczorem zjedliśmy kolację. Oznacza to, że kolacja rozpoczęła się o godz. 7, nie wcześniej.
  5. At that time they were travelling a lot.
   W tamtym czasie dużo podróżowali.

   Jak widać, Past Continuous może być również używany do powtarzających się lub tymczasowych czynności w przeszłości.

 2. Opis tła.

  1. When we were jogging in the park, it started to rain. lub We were jogging in the park when it started to rain.
   Kiedy biegaliśmy w parku (tło), zaczęło padać (zdarzenie przedstawione na tle).

  2. My computer froze while I was writing the blog.
   Zawiesił mi się komputer (zdarzenie przedstawione na tle), kiedy pisałem bloga (tło).

  W a. i b. widzimy charakterystyczny wzorzec: trwająca czynność (Past Continuous) została przecięta/przerwana pojedynczym wydarzeniem (Past Simple).

  1. While I was reading a book, my wife was watching TV.
   Podczas gdy ja czytałem książkę (tło), moja żona oglądała telewizję (czynność wykonywana na tle).

   Często w takich sytuacjach mówimy o równoległych czynnościach lub czynnościach trwających równolegle i obie wyrażamy czasem Past Continuous, używając najczęściej spójnika while.

 3. Wyrażanie irytujących, powtarzających się czynności w przeszłości (charakterystyczne always).

  1. He was always forgetting about my birthday.
   Zawsze zapominał o moich urodzinach.

  2. She was always coming to class late.
   Zawsze spóźniała się na zajęcia.

 4. Relacjonowanie planów, ustaleń, opinii, odczuć, czyli tak naprawdę czas Present Continuous w mowie zależnej.

  1. He told me that he was leaving the next day.
   Powiedział mi, że wyjeżdża jutro.

   Jest to relacja zdania: I am leaving tomorrow.

  2. She said she was going to give up her job.
   Powiedziała, że zamierza rzucić pracę.

   Jest to relacja zdania: I am going to give up my job.

  3. I thought he was lying to me.
   Myślałam, że mnie okłamuje.

  4. We were sure that they weren't working for them.
   Byliśmy pewni, że oni dla nich nie pracują.

  5. I was just saying that I can't attend the meeting.
   Właśnie mówiłem, że nie mogę wziąć udziału w zebraniu.

 5. Na koniec rzadkie zastosowanie, które jest niepotrzebnie tak bardzo eksponowane w polskich książkach do gramatyki. Czasu Past Continuous można użyć do wyrażenia czynności, która trwała nieprzerwanie lub była ograniczona konkretnymi ramami czasowymi.

  1. We were watching television all evening.
   Oglądaliśmy telwizję cały wieczór.

  2. We were playing chess from 5 to 9.
   Graliśmy w szachy od piątej do dziewiątej.

  Zdecydowanie częściej w tym przypadku używa się czasu Past Simple, czyli np. We watched television all evening.

Czas Past Continuous bywa nadużywany przez polskich uczniów, ponieważ zawsze gdy chcą przetłumaczyć z polskiego czynność niedokonaną, robią to za pomocą czasu Past Continuous. Spójrzmy na klasyczną sytuację w postaci fragmentu dialogu.

— Co robiłeś wczoraj?
— Pracowałem w ogrodzie, robiłem zakupy, oglądałem film.

W większości sytuacji powinno to zostać przetłumaczone tak:

— What did you do yesterday?
— I worked in the garden, did some shopping, watched a film.

Koniecznie należy zapamiętać, że czas Past Continuous jest przede wszystkim wspomnianym na początku tłem dla innego zdarzenia lub czynności. Pojedynczego zdania, jeśli nie jest tłem ani nie jest umieszczone w szerszym kontekście, praktycznie nie wyraża się za pomocą Past Continuous, ale któregoś z czasów prostych, np. Past Simple. Spójrzmy na zdanie.

 • I was talking to my friend.

Jeśli native speaker usłyszy taką wypowiedź, to będzie mu czegoś brakowało. Prawdopodobnie będzie spodziewał się, że zaraz powiecie mu, co się stało podczas tej waszej rozmowy.

 • I was talking to my friend when a car hit the tree just in front of us.

To zdanie mogłoby być również odpowiedzią na pytanie, w którym jest podany punkt w czasie:

— What were you doing at 10 p.m.?
— I was talking to my friend.

W języku polskim mamy podobną sytuację. Gdy ktoś wypowie zdanie Rozmawiałem właśnie/wtedy z przyjacielem, to również nam czegoś brakuje. Jeśli nie była to odpowiedź na nasze pytanie o to, co robił o określonej porze, to na pewno będziemy oczekiwać dalszego rozwoju wydarzeń. Jak widać słowa właśnie/wtedy nadają sens tej wypowiedzi i często mogą posłużyć jako test do zastosowania czasu Past Continuous w przypadku, gdy mówimy o przeszłych czynnościach trwających jakiś czas, a nie o pojedynczych zdarzeniach.

Na koniec, abym miał pewność, że poprawnie będziecie stosować ten czas :), porównajmy go z Past Simple.

 1. What were you doing when you saw the burglar yesterday?
 2. What did you do when you saw the burglar yesterday?

Ad 1. Co robiłeś (= w trakcie jakiej czynności byłeś, przy jakiej czynności zastał cię włamywacz), gdy zobaczyłeś wczoraj tego włamywacza?

Ad 2. Co zrobiłeś (zaraz) po tym, gdy zobaczyłeś wczoraj tego włamywacza?

Chcecie jakieś ćwiczenia z Past Continuous? :)

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2023 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik