Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

5 czerwca 2007 r.

Temat:

Must


Słowa, które posiadają więcej niż jedno znaczenie, noszą nazwę homonimów. Klasycznymi przykładami homonimów w języku polskim są wyrazy "zamek" i "babka". Jest wiele słów, które nie wydają się mieć wielu znaczeń, ale po chwili zastanowienia uświadamiamy sobie, że na pozór nieistotne szczegóły mogą decydować o poprawności użytego słowa czy wyrażenia.

Spójrz na poniższe zdania:

 1. Musisz natychmiast posprzątać swój pokój!
 2. Muszę iść do dentysty.
 3. Musisz obejrzeć ten film!
 4. On musi być kimś ważnym.

W wersji angielskiej w każdym z tych zdań pojawi się czasownik must.

 1. You must tidy up your room at once!
 2. I must go to the dentist.
 3. You must see this film!
 4. He must be someone important.

Czy w każdym zdaniu czasownik musieć (must) ma dokładnie to samo znaczenie? Masz rację - nie. Oto jak zmienia się znaczenie tego słowa w poszczególnych zdaniach:

 1. Must jako przymus lub konieczność.
 2. Must jako wyrażenie chęci lub tzw. przymusu wewnętrznego (bo nikt mnie przecież nie zmusza, abym poszedł do dentysty).
 3. Must dla wyrażenia nalegania w celu rekomendacji czegoś.
 4. Must jako przekonanie lub pewność.

Na szczęście odpowiednikiem w języku angielskim słowa "musieć" dla każdego z tych znaczeń jest czasownik must. Ale czy zawsze? Niestety, nie. Będzie to zależeć od rodzaju zdania i od użytego czasu.

Pamiętaj, że:

W zdaniach przeczących nie możemy użyć must not, ponieważ must not (mustn't) nie wyraża braku przymusu lecz zakaz.

 • You must not open the door - Nie wolno ci otwierać drzwi.
 • She mustn't go out - Nie wolno jej wychodzić.

Jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, powinniśmy użyć jednej z następujących form:

 • don't have to
 • don't need to
 • needn't

Przykłady:

 • You don't have to open the door - Nie musisz otwierać drzwi.
 • She doesn't need to go out - Ona nie musi wychodzić.
 • You needn't wait for us - Nie musicie na nas czekać.

Czasownik must występuje tylko w czasie teraźniejszym. W zdaniach nr 1 i 2 w czasie przeszłym zastąpi go had to, a w czasie przyszłym will have to.

 • You had to tidy up your room - Musiałeś posprzątać pokój.
 • I will have to go to the dentist - Będę musiał iść do dentysty.

Zdania wyrażające rekomendację za pomocą must (zdanie nr 3) zawsze występują w czasie teraźniejszym.

 • It's very tasty. You must try it! - To jest bardzo smaczne. Musisz tego spróbować!

Jeśli chcemy wyrazić przekonanie lub pewność (zdanie nr 4), to:

 • w czasie teraźniejszym używamy must
 • w czasie przyszłym używamy will have to
 • w czasie przeszłym używamy must have + III forma

Przykłady - czas teraźniejszy:

 • You must be hungry - Musisz być głody.
 • There must be some mistake - To musi być jakaś pomyłka.

Czas przyszły:

 • It will have to be very expensive - To będzie musiało być bardzo drogie. To będzie bardzo drogie.
 • It will have to be John - To na pewno będzie John.

Czas przeszły:

 • I must have left my wallet at home - Musiałem zostawić portfel w domu.
 • It must have been John - To musiał być John.
 • He must have had a heart attack - Musiał dostać ataku serca.

Uwaga: Jeśli chcesz wyrazić pewność w zdaniach przeczących, zamiast must not musisz użyć can not (can't) do czasu teraźniejszego i przyszłego oraz can not have + III forma do czasu przeszłego.

 • It can't be John - To nie może być John.
 • You can't have met her because she didn't go out of the house at all - Nie mogłeś jej spotkać, ponieważ w ogóle nie wychodziła z domu.
 • He can't love you. He is dating another girl - On nie może cię kochać. Umawia się z inną dziewczyną.
 • They can't have stolen the money because they were out of town - Nie mogli ukraść tych pieniędzy, ponieważ nie było ich w mieście.

Well, I must finish. I had to get up early this morning and I will have to get up early tomorrow as well. I think English grammar is quite important so you must study it regularly from various sources. It can't be difficult for you. If you read this blog entry, you must have got interested in grammar. People who don't care about English can't have read it.

See you next time!

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik