Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

26 września 2008 r.

Temat:

Despite vs. although


Oba słowa - despite i although - mają to samo znaczenie: mimo, pomimo. Czy wiesz, jaka jest różnica między nimi? Po słowie despite należy użyć rzeczownika. Ten rzeczownik może być poprzedzony jakimś przymiotnikiem lub określnikiem, a może być również rzeczownikiem odczasownikowym (z końcówką ing, np. eating, dancing etc.). Po although natomiast powinno pojawić się zdanie podrzędne (podmiot + orzeczenie + reszta zdania).

Przykłady:

Despite Although
He went to school despite his illness.
Poszedł do szkoły mimo choroby.
He went to school although he was ill.
Poszedł do szkoły, mimo że był chory.
Despite her lack of experience, she got the job.
Pomimo braku doświadczenia, dostała pracę.
Although she didn't have experience, she got the job.
Pomimo że nie miała doświadczenia, dostała pracę.
People buy cars despite the high prices.
Ludzie kupują samochody mimo wysokich cen.
People buy cars although the prices are high.
Ludzie kupują samochody, mimo że ceny są wysokie.
Despite the heat, they managed to finish the work.
Mimo upału, zdołali ukończyć pracę.
Although it was hot, they managed to finish the work.
Mimo że było gorąco, zdołali ukończyć pracę.
Despite eating a lot of fatty dishes, he is still thin.
Pomimo jedzenia dużej ilości tłustych potraw, wciąż jest chudy.
Although he eats a lot of fatty dishes, he is still thin.
Mimo że je dużo tłustych potraw, wciąż jest chudy.

Jeśli jeszcze nie jesteś pewien tej różnicy, to zwróć uwagę, że po although jest rzeczownik i czasownik. Po despite nie ma czasownika. Zatem niepoprawne będzie np. zdanie:

He went to school despite he was ill.

Myślę, że unikniesz błędów, jeżeli zapamiętasz, że although nie znaczy (po)mimo, ale (po)mimo że. Wówczas "że" niejako wymusza użycie zdania podrzędnego po słowie although.

Jak zatem przetłumaczyłbyś poniższe zdania?

  1. Mimo licznych problemów, cały czas się uśmiechał.
  2. Mimo że miał liczne problemy, cały czas się uśmiechał.

Na pewno nie popełniłeś błędu i przetłumaczyłeś:

  1. Despite numerous problems, he smiled all the time.
  2. Although he had numerous problems, he smiled all the time.

Uwaga: Despite można zamiennie używać z in spite of. Konstrukcja gramatyczna pozostanie bez zmian:

She went out despite/in spite of the rain.

Często spotykaną frazą jest:

In spite of the fact that... - Mimo tego, że... Pomimo faktu, że...

O słowie although w znaczeniu "chociaż" napiszę w kolejnym odcinku.

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik