Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Blog językowy

Data:

13 października 2009 r.

Temat:

Kazać komuś coś zrobić


Jeśli chcemy przetłumaczyć na język angielski wyrażenie kazać komuś coś zrobić, możemy posłużyć się słowami have, make, tell, order. Spójrzmy, jak wyglądają konstrukcje z tymi wyrazami.

 1. have somebody do something

  • Our English teacher had us write an essay - Nasz nauczyciel angielskiego kazał nam napisać wypracowanie.
  • I'll have her go to the doctor - Każę jej pójść do lekarza.
  • Have him do that again - Każ mu zrobić to jeszcze raz.
 2. make somebody do something

  • His wife makes him wash the dishes every day - Jego żona każe mu codziennie zmywać naczynia.
  • They made us lie on the floor - Kazali nam położyć się na podłodze.
  • I won't make you do anything illegal - Nie każę ci zrobić niczego nielegalnego.
 3. tell somebody to do something

  • He told her to go out - Kazał jej wyjść.
  • You won't tell me what to do! - Nie będziesz mi rozkazywał, co mam robić.
  • Tell them to move out - Każ im się wyprowadzić.
 4. order somebody to do something

  • The chairman ordered him to leave the room - Prezes kazał mu opuścić pokój.
  • The commander ordered his soldiers to hold their fire - Dowódca kazał swoim żołnierzom wstrzymać ogień.
  • The policeman ordered me to turn around - Policjant kazał mi się odwrócić.

Zwróć uwagę, że czasowniki tell i order wymagają po dopełnieniu słowa to (tell/order somebody to do something), natomiast po have i make to nie występuje.

Jeśli chcemy użyć make w stronie biernej, musimy wówczas wprowadzić to.

 • I was made to wait outside - Kazano mi poczekać na zewnątrz.

Have w stronie biernej w tej konstrukcji w ogóle nie występuje, dlatego niepoprawne będzie na przykład zdanie She was had to stay in hospital.

W następnym odcinku zajmiemy się wyrażeniem have something done.

Spis tematówPoprzedni tematNastępny temat

Komentarze do tego tekstu możesz znaleźć na forum.

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik