Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Matura – Matura ustna

EGZAMIN USTNY

Egzamin ustny jest dla sporej liczby zdających maturę bardziej stresujący niż egzamin pisemny. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniego przygotowania, a czasami nawet obawą przed mówieniem w obcym języku, czyli tzw. bariera językowa, która nie została przełamana. Należy jednak pamiętać, że egzamin ustny z języka angielskiego jest na poziomie B1, czyli matury podstawowej. Dlatego też nie należy się obawiać, że jest zbyt skomplikowany. Natomiast w związku z tym, że do egzaminu podchodzi się bez zapoznania się z treścią egzaminu przed podejściem (tzw. czasu na przygotowanie, obecnego w poprzednich wersjach egzaminów), bardzo pomaga znajomość struktury egzaminu i zasad jego oceny. Dzięki temu zdający w każdej chwili wie co się dzieje i jaki element będzie za chwilę, a także jak powinien zareagować.

CZĘŚCI EGZAMINU

Po wejściu do sali zdający jest proszony o dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości. Pamiętajmy, że egzaminuje nas inny nauczyciel od tego, który nas uczył, oraz że przewodniczącym komisji jest nauczyciel/egzaminator z innej szkoły. Następnie egzaminator prosi o wybranie zestawu, zdający wybiera zestaw i podaje go egzaminatorowi. Dalej zdający zajmuje miejsce i rozpoczyna się egzamin.

Rozmowa wstępna

Egzaminator zadaje zdającemu kilka pytań. Odpowiedzi na te pytania nie są punktowane. Ta część to rozgrzewka językowa i czas zdającego na oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną. Część wstępna trwa ok 2 min.

Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego, str. 36

Zadanie 1 – Rozmowa z odgrywaniem roli

W tej części zdający odbywa z egzaminatorem dialog mający na celu odegranie ról według instrukcji zawartych w poleceniu. Istotne tutaj jest odpowiednie zareagowanie (odniesienie się) jak również rozwinięcie swojej wypowiedzi. Ta część trwa do 4 minut, a zdający ma 30 sekund na zapoznanie się z treścią zadania. Przykładowo:

E: How about going to the theatre?

Z: No, I don’t like going to the theatre. (uczeń odniósł się)

E: So, what would you like to do?

Z: Let’s go to the cinema instead. There’s a good comedy on. (uczeń rozwinął wypowiedź)

Zadanie 2 – Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Zadanie drugie trwa do 3 minut. Zadaniem zdającego jest opisać zdjęcie z wylosowanego zestawu. W swojej wypowiedzi egzaminowany powinien uwzględnić miejsce, osoby znajdujące się na zdjęciu oraz czynności, jakie one wykonują. W skrócie można powiedzieć, że zdający powinien określić kto jest na zdjęciu, co robi i gdzie jest.

Następnie egzaminator zadaje 3 pytania. Pierwsze pytanie odnosi się bezpośrednio do sytuacji na zdjęciu. Na przykład:

Are the people in the picture enjoying themselves?

Drugie pytanie związane jest z tematyką zdjęcia, ale często odwołuje się do doświadczeń zdającego. Na przykład:

What do you do in your spare time?

Trzecie pytanie również jest związane z tematyką zdjęcia, ale zdający musi opowiedzieć o sytuacji z przeszłości.

Tell me about a situation when you or someone you know went on holiday.

Częstym błędem przy ostatnim pytaniu jest brak czasów przeszłych w wypowiedzi zdającego, który w stresie używa czasów teraźniejszych.

Zadanie 3 – Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Ta część egzaminu trwa 5 minut, a na przygotowanie do odpowiedzi egzaminowany ma 1 minutę. Zadaniem zdającego jest wybranie elementu spełniającego najlepiej według niego kryteria określone w poleceniu oraz uzasadnienie swojego wyboru. Następnie zdający odrzuca pozostałe opcje wraz z uzasadnieniem. Pamiętajmy, że w przypadku 3 elementów w tej części, po wybraniu jednej pozostałe odrzucać należy każde z osobna. Taka wypowiedź jest niepoprawna:

I wouldn’t choose posters two and three, because…

Kolejną częścią zadania trzeciego są dwa pytania zadawane przez egzaminatora. Pytania te odnoszą się do tematyki przedstawionej w materiale stymulującym. Oczekuje się, że udzielając odpowiedzi egzaminowany rozwinie i uzasadni swoją wypowiedź.

Przykładowe zestawy znajdują się w Informatorze maturalnym na stronach 37-46

Ocena egzaminu ustnego

W trakcie egzaminu ocenia się:

  • sprawność komunikacyjną – razem 18 punktów (maksymalnie 6 punktów w każdym z 3 zadań),
  • zakres środków leksykalno-gramatycznych – maksymalnie 4 punkty,
  • poprawność środków leksykalno-gramatycznych – maksymalnie 4 punkty,
  • wymowa – maksymalnie 2 punkty,
  • płynność wypowiedzi – maksymalnie 2 punkty.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na punktację jest rozwijanie wypowiedzi odnoszących się do wszystkich elementów egzaminacyjnych. Analizuje się, do ilu elementów zdający odniósł się, a ile rozwinął, zgodnie z tabelą:

Do ilu elementów zdający się odniósł? Ile elementów rozwinął?
43210
46 pkt5 pkt4 pkt3 pkt2 pkt
3 4 pkt3 pkt2 pkt1 pkt
2  3 pkt2 pkt1 pkt
1   1 pkt0 pkt
0    0 pkt

Razem do uzyskania jest 30 punktów. Egzaminowany zdaje egzamin, jeśli uzyska minimalnie 9 punktów.

Spis treściPoprzedni rozdziałNastępny rozdział

© 2004-2023 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik